photograph

 

“Ett rum utan böcker är som en kropp utan en själ.”
– Marcus Tullius Cicero
 

superninja

Friendship is the Foundation of Love.

RSS 2.0